KVALITET PÅ NÖJD AB

Kvalitet för oss är att aktivt sätta oss in i, och förstå, de behov och krav du som kund har för att nå fram till en optimal förpackningskedja. Vi ska också både leva upp till och överträffa de förväntningar som ställs på oss.

Nöjd AB präglas av personligt engagemang för kunder och samarbetspartners. Genom ett nära samarbete hittar vi totalekonomiska lösningar som möter och matchar kundens behov av förpacknings- och emballagelösningar.  Idag är Nöjd AB ett av landets ledande företag inom transportemballage.

Dit har vi nått bland annat tack vare att vi jobbat mycket och intensivt med vårt kvalitetsarbete och alltid strävar efter att hålla en genomgående hög kvalitet. Det gäller hela vägen från den första kundkontakten till ett löpande samarbete med hög leveranssäkerhet och precision.