PRODUKTER & TJÄNSTER

Nöjd AB erbjuder förpacknings- och emballagelösningar, framförallt inom transportemballage. Vi erbjuder lösningar för hela förpackningskedjan - från förbrukningsmaterial via maskiner och service till lagerhållning.

Inom ramen för förbrukningsmaterial tillhandahåller vi såväl helt kundanpassat emballage som ett brett standardsortiment indelat i två grupper; pallgods eller kolliförsändelser. Kundanpassat emballage skräddarsys efter kundens behov av format, dimensioner, tryck och kvalitet. 

Nöjd AB tillhandahåller också förpackningslösningar i form av maskiner och service som en del i våra kunders totala förpackningskedja. Vi arbetar med varumärken som står för högkvalitativa maskiner som underlättar och effektiviserar förpackningskedjan. 

Genom att också erbjuda service och underhåll på maskiner vill vi säkerställa att våra kunder får ut bästa möjliga effekt av sina investeringar i förpackningskedjan.  Därför erbjuder vi serviceavtal på marknadens alla varumärken, även de som köpts från en annan leverantör än oss på Nöjd AB.  


Besök vår webbshop >>