Om oss

Det som verkligen särskiljer och kännetecknar oss inom vår bransch är en genuin kärlek till vad vi gör. Vi ledsnar aldrig på att gå till jobbet. Vi drivs av vårt kundfokus och har ett högt engagemang – både professionellt och personligt. Vi tycker om långa samarbeten i alla våra relationer; såväl kunder och leverantörer som medarbetare tenderar att stanna länge hos oss. Vi tror det beror på att vi alltid rör oss framåt. Vi fortsätter hela tiden att hitta nya sorters lösningar. Vi använder den senaste tekniken för att skapa en bättre och mer effektiv process hos oss, så att ni får era produkter snabbare. Vi söker ständigt efter nya sorters pack- och emballeringslösningar som gör vårt erbjudande ännu bättre, så att du som kund aldrig ens behöver fundera på om vi kan leverera. För det kan vi. Alltid.

Vi brukar säga att det inte finns några problem som inte går att lösa. 

Personligt engagemang

Nöjd AB präglas av personligt engagemang för kunder och samarbetspartners. Genom ett nära samarbete hittar vi totalekonomiska lösningar som möter och matchar kundens behov..


Landets ledande företag

  Idag är Nöjd AB ett av landets ledande fristående grossistföretag inom transportemballage och omsätter 400 miljoner kronor. .


Kunderna i fokus

Vi som jobbar på Nöjd AB har ett gemensamt drag; vi drivs av kundfokus och har ett högt personligt engagemang i vårt jobb. Flera har jobbat på Nöjd AB så gott som sedan starten, medan andra har tillkommit på senare år och tagit med sig sina erfarenheter från andra områden och branscher.


Ett självklart val

Nöjd AB är ett familjeföretag, grundat 1982, och drivs sedan 2005 av Thomas Nöjd. Tillsammans med företagets tjugo medarbetare vill vi fortsätta att utveckla Nöjd AB till att bli det stora och det mindre företagets självklara val av emballageleverantör!


Vår affärsidé

Christer Nöjd AB:s affärsidé är att till slutförbrukare erbjuda totalekonomiska förpacknings- och emballagelösningar med hjälp av kunnig och serviceinriktad personal. Vi ska under kontrollerade former behålla vår position som ett av de ledande företagen inom nischen transportemballage.


Vår historia

1982

Hemma i villan i Bålsta formulerades de första tankarna kring det som så småningom skulle bli Christer Nöjd AB. Företagets första order tog Lena och Christer emot 1982 i villans källarkontor – och lagret av påsar, säckar och presenningar förvarades på garageuppfarten.

1990

Kunderna blev fler, produktsortimentet allt större och uppfarten därmed strax för liten. Utrymme krävdes och Christer Nöjd AB flyttade till Dragets Industriområde i Bålsta. Men inte heller det räckte. 1986 byggdes den första egna fastigheten i samma område. Utrymmet räckte i fyra år, innan det återigen blev dags att packa flyttlådorna. 1990 stod dagens fastighet i Västerskog klar för inflyttning och har sedan dess byggts ut ytterligare två gånger. Och företaget växer fortfarande.

Leverantörer

På Nöjd AB arbetar vi med långsiktiga och varaktiga relationer med samarbetspartners och leverantörer. Det ger oss både djup kunskap och erfarenhet av de produkter vi levererar och bygger goda relationer med våra samarbetspartners. Sammantaget hjälper det oss att hålla hög kvalitet i erbjudandet till våra kunder. För oss är det viktigt att vårt erbjudande till kund ligger i produktutvecklingens framkant och att vi kan erbjuda smarta och effektiva lösningar. Därför besöker vi regelbundet nya och tänkbara leverantörer och anpassar och vidareutvecklar kontinuerligt vårt erbjudande. Vi arbetar med leverantörer i såväl Sverige som övriga Europa.

Miljö och kvalitet

Kvalitet för oss är att aktivt sätta oss in i, och förstå, de behov och krav du som kund har för att nå fram till en optimal förpackningskedja. Vi ska också både leva upp till och överträffa de förväntningar som ställs på oss. Nöjd AB präglas av personligt engagemang för kunder och samarbetspartners. Genom ett nära samarbete hittar vi totalekonomiska lösningar som möter och matchar kundens behov av förpacknings- och emballagelösningar.

 

Idag är Nöjd AB ett av landets ledande företag inom transportemballage. Dit har vi nått bland annat tack vare att vi jobbat mycket och intensivt med vårt kvalitetsarbete och alltid strävar efter att hålla en genomgående hög kvalitet. Det gäller hela vägen från den första kund- kontakten till ett löpande samarbete med hög leveranssäkerhet och precision.                                                                        

 


Vår Miljöpolicy

Vi på Nöjd AB har ett högt medvetande om den betydelse som förpackningsbranschen har i miljösammanhang. Därför är det viktigt för oss att vår verksamhet bygger på en ansvarsfull strategi som både tar hänsyn till miljön, och dessutom gagnar oss och våra kunder.  

Att arbeta fokuserat och medvetet för långsiktig hållbarhet ur såväl ett ekonomiskt perspektiv som social utveckling och miljöhänsyn har varaktiga fördelar för oss alla. Därför strävar vi alltid efter förbättringar och vidareutveckling för att minimera negativ miljöpåverkan.

Det gör vi genom att:

• Noga följa nationella och i tillämpliga fall internationella miljöregler.

• I sortimentet om möjligt välja produkter med en sammanvägd lindrig miljöeffekt i alla skeden av produktens tillgivelse (råmaterial, fabrikation, transport och slutlig kassering).

• Minimera energiförbrukning och avfall samt att alltid när det är möjligt gynna återvinning och återbruk. 

• Vid val av transportlösningar ta hänsyn till energiförbrukning och farliga utsläpp. 

• Vid leverantörsval också ta hänsyn till leverantörernas förmåga till att leva upp till, och dokumentera högt ställda miljökrav. 

• Att alltid försöka tillmötesgå kunders krav på miljö och innehållsdeklarationer. 


Våra Kvalitetscertifikat

Vi på Christer Nöjd AB är stolta över att ha nära kontakt med både leverantör samt kunder. Därför lägger vi stor vikt i att skapa långsiktiga relationer.

I vårt arbete så har vi en del certifikat utmärkelser som vi gärna stolt visar upp. Här är några av dom.


Om oss

 

Christer Nöjd AB har utsetts med UC Sigill och UC Certifikat som baseras på kreditvärderingssystemet UC Risk Företag. UC Risk Företag är en samling scoringmodeller, vilka är optimerade för att beräkna svenska företags överlevnadsförmåga.

Christer Nöjd AB klassificeras i Riskklass 5 och erhåller därmed ett Guldsigill. Företag som klassificeras i Riskklass 5 bedöms ha högsta kreditvärdighet och de har 99,76% eller större sannolikhet till överlevnad.

 


Om oss

 

Vi kan stolt meddela att Christer Nöjd AB blivit Trippel-V värderat av Guldbolag och är nu en av de 8% bäst presterande aktiebolagen i hela Sverige.

Värderingen är baserad på finansiell stabilitet, lönsamhet, tillväxt och värde i förhållande till andra företag.

Ratingen är en sammanvägd bedömning av fyra delområden: stabilitet, lönsamhet, tillväxt och värde. Tack till våra kunder för att ni gör det möjligt för oss att växa och utvecklas!

 

               Vår kvalitetspolicy

Kvaliteten på våra produkter och tjänster är av avgörande betydelse för den framtida utvecklingen för vårt företag. Målet för att bibehålla vår affärsidé uppnås genom att bistå kunderna med:

    Kundfokus

    Personligt engagemant

    Positiv arbetsmiljö

    Kundbehovsanalyser

    Problemlösning och förändringsarbete

    Snabba, säkra och störningsfria leveranser

    Genom lagerhållning av standard och kundunikt emballage

Kvalitetssystemet styr verksamheten. Dessa dokument berör kvalitets- aspekter, processer och medarbetare inom företaget.

Ledningen för Christer Nöjd AB ansvarar för att verksamheten regelbundet förbättras.

Personalen ska arbeta för att ständigt förbättra både kvalitetssystemet och processerna för att minimera olika former av störningar.

 


Vårt kvalitetsarbete

Hög kvalitet genomsyrar hela verksamheten, alltifrån den första kundkontakten till leveranssäkerhet och precision.  Kvalitet för oss är att förstå kundens behov och leva upp till de förväntningar som ställs på oss.

 


Om oss

Christer Nöjd AB har fått ett nordiskt tillväxtcertifikat för det angivna kalenderåret..

Det finns olika definitioner på vad ett tillväxtföretag är, men gemensamt är att dessa företag växer snabbt och kraftigt. De växer i omsättning samt är framgångsrika.

Med vår långa och gedigna erfarenhet, i kombination med viljan att alltid vara lyhörda och lättillgängliga,  är vår strävan att vara ditt bästa val när det gäller transportemballage och förpackningsmaskiner.


Om oss

Nöjd AB Branschvinnare 2023 !

Varje år utser Branschvinnare i Sverige AB i samarbete med Largest companies de företag som får utmärkelsen

Branschvinnare baserat på föregående års bokslut. En Branschvinnare är ett företag som har överträffat den egna branschens utveckling i såväl omsättning som resultat. Företaget måste även visa ett positivt resultat. Snittet räknas fram en gång per år och baseras på samtliga företag inom den aktuella branschen. I snitt är det bara 11,7 % av Sveriges aktiebolag som tilldelas utmärkelsen 2023. 

Vi tackar våra trogna kunder som gjort detta möjligt.


Kontakta oss - vi lovar att du blir nöjd.

Fraktfritt vid ordervärde överstigande 2000:-  Personlig service Säker e-handel
0171-46 80 00 info@nojd.com

Några nöjda samarbetspartners