Helhetslösningar inom emballage!

Nöjd AB erbjuder förpacknings- och emballagelösningar, främst inom transportemballage. Vi är totalleverantör och bistår i hela förpackningskedjan från förbrukningsmaterial via maskiner och service till lagerhållning.

Nöjd AB präglas av personligt engagemang för kunder och samarbetspartners. Genom ett nära samarbete hittar vi totalekonomiska lösningar som möter och matchar kundens behov.  Idag är Nöjd AB ett av landets ledande fristående grossistföretag inom transportemballage och omsätter 165 miljoner kronor. 

null